Baza All4All - Spis Polskich Firm

Finanse

INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA

Prowadzimy zakup wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego. Invest Incaso S.A. jest spółką windykacyjną specjalizującą się w zarządzaniu wierzytelnościami. Wychodzimy z założenia, że jakość sprzedawanego pakietu wierzytelnoś(...)