Uczelnie

Europejska Uczelnia w Warszawie

Nasza misja to kształcenie zgodnie z obowiązującymi potrzebami (należy przez to rozumieć instytucje szeroko rozumianej administracji centralnej i rządowej, współczesny biznes oraz sfery non-profit). Biorąc to wszystko pod uwagę prowadzimy s(...)

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Nasza uczelnia oferuje szeroki wybór kierunków – pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia, biotechnologia oraz fizjoterapia. W ramach oferty edukacyjnej proponujemy także studia podyplomowe. Zajęcia prowadzimy w trybie stacjonarnym i(...)

big-ben

Big Ben to nowoczesna, niepubliczna polsko-brytyjska szkoła podstawowa mieszcząca się w Lubiczowie przy ulicy Warszawskiej 57. Celem szkoły jest przede wszystkim stawianie na zrównoważony rozwój sprawności komunikacyjnych, umiejętności poro(...)